Avondlezingen2022 – 2023

TOPSPORT & MONDGEZONDHEID

Interactieve en geaccrediteerde lezingen

Over de relatie tussen Topsport & Mondgezondheid is veel te zeggen. Naast onderzoek en begeleiding van topsporters, verzorgen SportsInjuryLab en Easier Dental Care daarom lezingen over verschillende onderwerpen in dit vakgebied. Deze voordrachten zijn bestemd voor degenen die meer dan gewone interesse hebben in de relatie Topsport & Mondgezondheid. Maar zeker ook voor hen die zelf al het vermoeden hebben dat hierin wel eens de oorzaak van performanceklachten of blessure(s) zou kunnen  liggen. Naast het wetenschappelijke karakter van de lezingen komt ook de maatschappelijke betekenis aan de orde. Om het intieme karakter van de avondlezingen niet te verstoren, is gekozen voor telkens maximaal 45 deelnemers.

BONUS
Telkens wordt een bijzondere gast uitgenodigd die een eigen (re)actie zal opwerpen die eveneens raakt aan Sport & Gezondheid. Deze bonus is vanzelfsprekend afgestemd op het hoofdonderwerp van die avond.

Bekijk hieronder onze agenda.

Elke lezing kent in de regel een interactief karakter. Eigen casusinbreng is mogelijk! Als u wilt dat een probleem als centraal thema wordt besproken en raakt aan het onderwerp van die avond, en u of degene die het aangaat geen bezwaar heeft te worden betrokken in de voordracht, nodigen wij u graag hiertoe uit. In het licht van de rode draad van deze lezingencyclus verzoeken wij om een actuele panoramafoto (OPG) van het gebit uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de lezing aan ons te mailen. Deze casus kan belangrijk zijn om algemene maar ook persoonlijke en concrete tips te kunnen geven. Gelet op het tijdsbestek van de avond kan dit aanbod telkens slechts gelden voor één casus. Door het beeldmateriaal in te sturen, zult u begrijpen dat daarmee expliciet toestemming wordt gegeven om de probleemstelling tijdens de lezing openlijk te mogen bespreken. Een mooi moment om bepaalde theorieën uit de voordracht nader uit te diepen en te demonstreren.

Een speciale boodschap van Wilfred Genee.

AGENDA

SEP 2022 – APR 2023


AVONDLEZINGEN:
SEP 2023 – APR 2024

Bekijk de vooraankondiging

Kosten

Een bijdrage in de kosten is gesteld op €85,00 per avondlezing. Onbeperkt koffie, thee, water en vers fruit alsook de afsluitende borrel is inbegrepen.

Als u alle lezingen (1 t/m 7) wilt bijwonen, krijgt u eenmalig korting en betaalt u ineens €535,00.

Doelgroep

(Top)Sporters, (sport)fysiotherapeuten, bewegingscoaches, (club)artsen en (sport)tandartsen, mondhygiënisten, performancetrainers, osteopaten in de sport en degenen die op enigerlei wijze aan het sportdomein verbonden zijn.

Accreditaties voor de verschillende beroepsgroepen zijn aangevraagd en deels reeds toegekend.

Tijdschema

18:45 – 19:15 uur
Inloop en registratie

19:30 uur
Inleiding/introductie door SportsInjuryLab

20:00 – 21:45 uur
Voordracht

21:45 – 22:15 uur
Gezamenlijke nabeschouwing & borrel

Locatie

Alle voordrachten worden gehouden bij de KNVB Campus

Adres
Woudenbergseweg 56 -58
3707 HX Zeist
Nederland

Parkeren op P1 en vervolgens lopen naar het trainingscentrum.