Sprekers avondlezingen

Henny A. Solleveld PhD

SportsInjuryLab


Na afronding van zijn studies fysiotherapie (1979) en sportfysiotherapie (1980) heeft Solleveld (1947) zich aansluitend gespecialiseerd in de orthopedische geneeskunde volgens Cyriax (1980-1983). In de jaren 90 van de vorige eeuw, deed hij zijn eerste onderzoek in samenwerking met dr. Erik-Jan de Wilde (destijds klinisch psycholoog bij de Universiteit Leiden, afdeling klinische- en gezondheidspsychologie). Zij hebben correlatieonderzoek uitgevoerd naar de (neurologische dan wel neuropsychologische)  effecten van de impactie van  verstandskiezen in relatie tot depressie bij jonge volwassenen. 

Hun studie ‘Impacted third molars [wisdom teeth]: a new risk factor for depressed mood in young adults and adolescents?’, is nog immer relevant en heeft kunnen bijgedragen aan een geheel andere kijk op de causaliteit van depressiviteit onder adolescenten. Tijdens deze periode geeft hij als gastdocent regelmatig lezingen over dit onderwerp in België en Nederland. Tussentijds voltooide hij zijn PhD-studie aan de American University of Natural Medicine (1990). In die periode komt ook een vruchtbare ‘kruisbestuiving’ tot stand met methodoloog en statisticus dr. Arnold Goedhart (Universiteit Leiden).  Solleveld en Goedhart werken sindsdien en tot op heden nauw samen aan innovatieve onderzoeksperspectieven rond belangrijke gezondheidsaspecten met als uitgangspunt het evaluerende biopsychosociale model dat door hen ook gemodificeerd toepasbaar werd ingezet in  onderzoeksprojecten naar SumDental-aspecten en de mate van blessuregevoeligheid en herblessures van topsporters. 

Teruggrijpend naar zijn initiële studies ging zijn interesse steeds meer uit naar de eigenzinnige ketenreacties in het houding- en bewegingsapparaat die het gevolg kunnen zijn van veranderde dentale occlusale functies en kenmerken en de orale gezondheid. 

De oude en nieuwe passie van Solleveld smelten hier samen en dit  zou uiteindelijk zijn expliciete expertise geworden. Als een van de initiatienemers van SportsInjuryLab stuurde hij meerdere (internationale) onderzoeken aan waaronder ook ‘The relationship of teeth and jaw/occlusal problems to past and actual (re)injuries of elite soccer players’,  dat werd  gepresenteerd op het 3e wereldcongres Science and Soccer (2012, Gent (B). 

Naar aanleiding van dit congres komt de samenwerking tot stand met prof. dr. Luc Vanden Bossche (UZGent, faculteit Revalidatie- en Sportgeneeskunde) hetgeen heeft geresulteerd in een vertrouwd bondgenootschap dat meerdere wetenschappelijke onderzoeken in deze richting heeft uitgevoerd.  Recent was Solleveld aanvoerder van een gezamenlijk onderzoek (SIL-ACTA-UZGent) naar de veranderingen in de samenstelling van speeksel tijdens trainingsactiviteiten van U21-profvoetballers in België.    

Ondanks het klimmen der jaren heeft Solleveld de laatste jaren niet echt stil gezeten. Zo nam hij recent het voortouw om zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke aspecten van mondgezondheid en topsport (in de ruimste zin) meer voor het voetlicht te brengen en startte hij de Academy van SportsInjuryLab. 

Recente publicaties 

Solleveld H, Flutter J, Goedhart A, VandenBossche L. Are oral health and fixed orthodontic appliances associated with sports injuries and postural stability in elite junior male soccer players? BMC Sports Sci Med Rehabil. 2018 Oct 20;10:16. doi: 10.1186/s13102-018-0105-5. PMID: 30377533; PMCID: PMC6196014.

Solleveld H, Goedhart A, Vanden Bossche L. Associations between poor oral health and reinjuries in male elite soccer players: a cross-sectional self-report study. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2015 Apr 20;7:11. doi: 10.1186/s13102-015-0004-y. PMID: 25926988; PMCID: PMC4414372.

Solleveld H, Slaets B, Goedhart A, Vanden Bossche L.   Associations of Masticatory Muscles Asymmetry and Oral Health with Postural Control and Leg Injuries of Elite Junior Soccer Players; 2022 (in Press).  


Contact