Oproep

ONAFHANKELIJKE PARTICIPANTEN GEZOCHT OM DEEL TE NEMEN AAN ONDERZOEKSWERKGROEP

We zijn op zoek naar onafhankelijke participanten om deel te nemen aan onze Onderzoekswerkgroep

We zijn op zoek naar onafhankelijke en creatieve practici/onderzoekers om ons vooruit te helpen! De afgelopen jaren heeft SportsInjuryLab meerdere onderzoeksgroepen samengesteld.  De deelnemers voerden elk een deel- of casestudie uit over een van tevoren uitgestippeld aspect onder (top)sporters in Nederland en België, en presenteerden hun bevindingen op verschillende manieren, variërend van een afstudeerscriptie, documentaire of videorapportage of tot een artikel of een reeks interviews op de website of als deel van onze wetenschappelijke artikelen.

Praktische informatie

Momenteel bestaat ons het onderzoekscollectief uit drie vaste leden en drie externe onderzoekers en is op zoek naar onderzoekers die geïnteresseerd zijn in innovatieve ontwikkelingen op het snijvlak vlak van (top)sport in relatie tot mondgezondheid in de ruimste betekenis. Idealiter bestaat het onderzoek uit literatuuranalyse en interviews. Het staat de onderzoekers vrij om te kiezen in welke vorm ze hun resultaten presenteren.

Tijdsinzet

  • Periode van 3-4 maanden, beginnend in 2024
  • Individueel of collaboratief onderzoek van 4-5 dagen per maand, inclusief participatie in de werkgroep
  • Deze inzet is aan te passen aan je wensen en situatie

Activiteiten

  • Kleine en/of diepgravende casestudies over één of meer initiatieven over voornoemd onderwerp in België en/of Nederland.
  • Documentatie van het onderzoek
  • Participatie in de onderzoekswerkgroep (introductie-participatiebijeenkomst, feedback-sessies, etc.)

Heb je interesse?

Stuur ons een email naar research@sportsinjurylab.com. We organiseren begin 2024 een introductie-bijeenkomst, en laten je weten zodra er nieuws is. In de tussentijd vind je onze activiteiten en onderzoeken op onze websites: sportsinjurylab.com en academy.sportsinjurylab.com en neem contact op met Henny Solleveld via henny@sportsinjurylab.com of mobiel 06 422 34 743