Masterclass 2024

START INSCHRIJVING: 1 AUGUSTUS 2023

Masterclass 2024 voor talentvolle studenten met ambities in de topsport

SportsInjuryLab (SIL) moedigt studenten aan hun talenten optimaal te ontwikkelen. De internationale SIL Masterclass is ontworpen voor een specifieke doelgroep. Als jij kunt laten zien dat je meer in je mars hebt dan alleen het met succes volgen van je reguliere studieprogramma, dan behoor jij tot die beoogde groep ambitieuze studenten. Deelname aan de Masterclass zal bijdragen aan je academische vorming, gekenmerkt door nieuwsgierigheid en een bredere oriëntatie die verder reikt dan de collegebanken.

Het SIL Masterclassprogramma is ontwikkeld voor (toekomstige) onderzoekers met de motivatie om een leidende of grensverleggende rol te gaan spelen in de innovatieve ontwikkeling in alle facetten van sport, onderzoek, wetenschap, gezondheid en innoverende techniek alsook coaching en begeleiding. Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve groep van maximaal 16 studenten om niet alleen te leren maar ook om met elkaar en met de docenten en gasten in debat te gaan. Een ervaring op hoog niveau, exclusief en interactief tegelijk.

Dit vraagt wel een extra inspanning van je. Daar tegenover staat een inspirerend een leerzaam programma vol ontmoetingen met toppers uit de wetenschap en toonaangevende gasten uit de topsport. Word je geselecteerd dan volg je de Masterclass in twee blokken. Voor 2024  worden deze blokken gepland in de maanden mei en oktober. Aanmelden kan vanaf 1 augustus 2023.

Programma

In de SIL Masterclass zetten we ieder jaar onze tanden in een nieuw onderwerp waar de wetenschap raakt aan sport, bewegen en gezondheid en innovatie.  Na een aftrapbijeenkomst waarin het thema geïntroduceerd wordt, bedenk je zelf een concrete vraag die jij wilt beantwoorden. Gedurende het blok heb je de kans om je in je vraag te verdiepen en de vorderingen uit te wisselen met de andere studenten. Dat zal deels gebeuren door (zelf gezochte of aangereikte) literatuur te bestuderen en deels door discussieavonden met experts.

In elk blok worden minstens twee experts van binnen of buiten SportsInjuryLab ieder op aparte avonden uitgenodigd om mee te discussiëren. Een dergelijk avond moet je goed voorbereiden: wie ga ik straks ontmoeten en wat wil ik daarvan leren?  Deze bijeenkomsten dragen het karakter van een vrije interactieve discussie. Voor de avond(en) zelf ga je actief achter de informatie aan die je nodig hebt voor je vraag. Excursies en/of workshops maken ook deel uit van het programma.

Voorwaarden Masterclass 

Je kunt meedingen naar een plaats in de SIL Masterclass 2024 als je:

  • student bent op HBO- en/of WO in een studierichting in binnen- of buitenland waar de wetenschap raakt aan Topsport zoals onderzoek, wetenschap, (mond)gezondheid (in de ruimste zin) en techniek maar ook innovatieve coaching en begeleiding. 
  • een extra programma naast je reguliere studie aan kan
  • gemotiveerd bent om deze Masterclass aan te gaan 

Dit vraagt wel een extra inspanning van je. Daar tegenover staat een inspirerend een leerzaam programma vol ontmoetingen met toppers uit de wetenschap en toonaangevende gasten uit de topsport. Word je geselecteerd dan volg je de Masterclass in twee blokken. Voor 2024  worden deze blokken gepland in de maanden mei en oktober. Aanmelden kan vanaf 1 augustus 2023.

Aanmeldprocedure vanaf 1 augustus 2023

Om jezelf aan te melden, beschrijf in een mail je motivatie om deel te nemen aan de SIL Masterclass 2024. Voeg een beknopt CV toe en een pasfoto.  Zorg dat je deze mail uiterlijk vóór 1 oktober 2023 uiterlijk 23:59 uur hebt verstuurd aan academy@sportsinjurylab.com onder vermelding van Masterclass SIL 2024.

Een commissie onder leiding van prof. dr. Luc Vanden Bossche en dr. Arnold Goedhart selecteert op grond van de aanmeldingen een aantal studenten. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Uiterlijk maandag 15 december 2023 hoor je of je bent geselecteerd voor een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats zowel in Nederland als België in de maanden januari en februari 2024.

Op de hoogte blijven?

Wil je als eerste weten wanneer de aanmelding geopend is? Vul dan hieronder je e-mailadres in zodat we je op de hoogte kunnen houden!