Annuleringsvoorwaarden

Op de door SportsInjuryLab Academy (SILA) georganiseerde cursussen zijn de navolgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Annulering door deelnemer

 • Een deelnemer heeft na inschrijving voor een seminar, lezingen, workshop of masterclass 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd periode gaat in per inzenddatum van het inschrijfformulier. Gedurende deze bedenktijd kan een deelnemer per email kosteloos annuleren. Na ontvangst van de annulering zal het eventueel al betaalde inschrijfgeld worden terugbetaald.

Na deze veertien dagen bedenktijd gelden de volgende regels:

 • Bij annulering door de deelnemer meer dan drie maanden voor aanvang van het seminar, de lezing, workshop of masterclass waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is € 25,- administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering door de deelnemer tussen de drie maanden en één maand voor aanvang van het seminar, de lezing, de workshop of masterclass waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van de totale inschrijvingskosten verschuldigd.
 • Bij annulering door de deelnemer tussen de één maand en 7 dagen voor aanvang van het seminar, de lezing, de workshop of masterclass waarvoor werd ingeschreven, is 80% van de totale inschrijvingskosten verschuldigd.
 • Bij annulering door de deelnemer zeven dagen of minder voor aanvang van het seminar, lezing, workshop of masterclass waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 100% van de totale inschrijvingskosten verschuldigd.
 • Bij no show van de deelnemer worden de volledige deelnemingskosten in rekening gebracht.
 • Indien een deelnemer verhinderd is aan het seminar, de lezing, de workshop of masterclass waarvoor hij of zij heeft ingeschreven, deel te nemen, mag hij/zij een andere gekwalificeerde deelnemer in zijn/haar plaats laten deelnemen tegen € 25,- wijzigingskosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze wijziging minstens drie dagen voor aanvang van het seminar, de lezing, de workshop of masterclass per email aan SILA is doorgegeven.
 • Voor seminars, lezingen, workshops of masterclasses die in het buitenland plaatsvinden, gelden voor deze plaatsvervanging andere termijnen die per seminar, lezing, workshop of masterclass kunnen verschillen.
 • Voor alle annuleringen geldt dat deze per email moeten geschieden bij het secretariaat van de SILA.
 • Voor de genoemde termijnen is de datum van mailontvangst op het secretariaat van SILA bepalend.

Annulering door SILA

 • Bij te weinig aanmeldingen behoudt SILA zich het recht voor seminars, lezingen, workshops of masterclasses te annuleren. Een week voor aanvang van het seminar, de lezing, de workshop of masterclass zal SIL u hiervan schriftelijk / per email op hoogte brengen. Bij annulering door SILA heeft u in dat geval, recht op terugbetaling van het al betaalde inschrijfgeld.
 • Indien cursussen anders dan door overmacht, geen doorgang vinden zal SILA het al betaalde inschrijfgeld retourneren.