Effecten van onevenwichtige kauwkrachtenverdeling op blessuregevoeligheid

Datum

26 september 2022

Tijd

18:45

Locatie

KNVB Campus Woudenbergseweg 56 -58 Zeist Utrecht Nederland

Locatie

Voeg toe aan je agenda

Details evenement

  • 26 september 2022 18:45

T-SCAN DIAGNOSTIEK IN RELATIE TOT OCCLUSOPOSTRALITEIT


Inleiding
Henny Solleveld PhD (SportsInjuryLab)
Bonus Drs. Arjan Starrenburg (NVBT / Easier Dental Care)
Voertaal Nederlands


Neuroreceptoren van het parodontale ligament zijn onder meer nociceptief en proprioceptief. Daar waar het  nociceptieve systeem (dreigende) weefselbeschadigingen signaleert, krijgt de neurologische transmissie via de dentoalveolaire proprioceptie op deze avond de grootste aandacht.


Zo is het bekend dat het proprioceptieve systeem zeer belangrijk is voor het aanpassingsmechanisme van het lichaam als het gaat om het houding- en bewegingsapparaat. Proprioceptie vanuit de gebitselementen, spieren en de kaakgewrichten draagt ​​bij aan  afferente prikkels naar de motorische kernen van de nervus trigeminus en zo ook naar de hogere centra. Derhalve mag worden verwacht  dat als de kauwkrachtenverdeling bij maximale intercuspatie, een onevenredige verdeling geeft op de gebitselementen en soms zelfs binnen een gebitselement zelf, er – via de
peridentale transmissie – sprake is van een permanente – inhiberende dan wel exciterende – proprioceptieve stimulatie van het dentoalveolaire ligament. Wanneer die gebitselementen die vroeg in de occlusie zeer grote contactkrachten veroorzaken, blijkt uit onderzoek dat afferente zenuwsignalen welke via de dentoalveolaire ligamenten worden geëxciteerd, proprioceptief sturing geven aan de musculaire contractiliteit van het gehele houdings- en bewegingsapparaat. Een dergelijke situatie kan worden geïnterpreteerd als een risicofactor, niet alleen voor het stomatognatisch systeem op zich, maar ook voor het compromitteren van het totale houdings- en bewegingssysteem.


Na een korte introductie door Henny Solleveld neemt Arjan Starrenburg u uitgebreid mee in zowel de theorie als de praktische uitvoering van de T-scan als slim diagnosticum.

 

Dit evenement is verlopen